Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Lương Phú (11/3/2002 - 11/3/2017)

Thực hiện từ tháng 01/2017
Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ 

Số: 55/KH - THPTLP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

 

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ

(11/3/2002-11/3/2017)

----------------------------------

Trường THPT Lương Phú được thành lập theo quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 11/3/2002 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Đến 3/2017 nhà trường ra đời, đi vào hoạt động, xây dựng và phát triển được 15 năm.

Căn cứ vào thực tế đội ngũ, cơ sở vật chất, nhu cầu của CBGVNV và học sinh đã và đang làm việc, học tập tại nhà trường. Trường THPT Lương Phú xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (11/3/2002 – 11/3/2017) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổng kết, đánh giá quá trình xây dựng và phát triển của các thế hệ thầy, trò; những truyền thống của nhà trường qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển.

- Tiếp tục xây dựng nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường, giúp các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh có thêm niềm tin yêu, tự hào, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt để đưa Nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

- Qua hoạt động để củng cố, xây dựng tốt mối quan hệ với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong thời gian tới.

- Tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ giáo viên - học sinh trở về thăm Trường, giao lưu gặp mặt; đáp ứng nguyện vọng, tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó và tình cảm của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh tư vấn, tham gia giúp đỡ nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn tuyệt đối và mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường; tạo không khí cho ngày Hội của trường có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy và trò; tạo ấn tượng, niềm tin với nhân dân địa phương.

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, huy động được đông đảo các thế hệ Thầy, Trò nhà trường cùng tham gia, quan tâm hướng về Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và về Trường dự Lễ.

- Làm tốt công tác tham mưu để các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và Sở GD&ĐT giúp đỡ, quan tâm chỉ đạo; tranh thủ sự tư vấn, cung cấp thông tin, giúp đỡ, ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh;

- Mỗi học sinh tích cực thực hiện phong trào thi đua học tốt, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Hội trại truyền thống, nâng cao có ý thức, tinh thần trách nhiệm bảo vệ và xây dựng nhà trường,lập thành tích kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường .

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành phần tham dự:

1.1. Về phía nhà trường

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường.

- Học sinh đã và đang học tập tại trường.

- Trưởng ban đại diện CMHS các khóa, Ban thường trực Hội CMHS nhà trường và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp năm học 2016 - 2017.

1.2. Khách mời

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên; Thường trực Công đoàn ngành.

- Lãnh đạo các phòng ban của Sở GD&ĐT.

- Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Bình.

- Lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện.

- Lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn trường tuyển sinh.

- Lãnh đạo Phòng GD và đào tạo.

- Lãnh đạo các trường THPT, TTGD nghề nghiệp - GDTX trên địa bàn huyện Phú Bình.

- Lãnh đạo các đơn vị THCS trên địa bàn trường tuyển sinh.

- Một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có những đóng góp cho nhà trường.

2. Các nhiệm vụ chính cần thực hiện

Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên xem xét, phê duyệt kế hoạch, phương án tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Lương Phú.

Lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí thực hiện, ra quyết định thành lập các tiểu ban, lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho các tiểu ban, bám sát tiến độ thực hiện của các tiểu ban, các bộ phận theo đúng kế hoạch.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã và đang công tác tại trường thông qua Website, báo chí, bảng tin.

Bổ sung phòng truyền thống: Sưu tầm các tư liệu, hình ảnh, bài viết để tái hiện truyền thống nhà trường trong 15 năm xây dựng và phát triển.

Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao trong CBGVNV và học sinh hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

Xây dựng chương trình Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường (12/11/2017).

Thiết lập liên hệ giữa nhà trường với các ban liên lạc của các khóa học để có sự phối hợp nhằm tổ chức thành công buổi Lễ.

Huy động các nguồn lực đảm bảo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

Lập danh sách khách mời, gửi giấy mời, thư mời và chuẩn bị công tác đón tiếp đại biểu về dự Lễ kỷ niệm.

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

3. Hoạt động cụ thể:

3.1. Xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất:

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất khu sân tập thể dục thể thao (phần mở rộng khuôn viên của nhà trường).

- Đầu tư CSVC, bổ sung tư liệu, sắp xếp trang trí lại phòng truyền thống.

- Xây dựng bổ sung nhà vệ sinh phục vụ học sinh.

- Hoàn thiện khu vườn hoa cây cảnh trong khu vực trường.

- Tu sửa, chăm sóc cây xanh, vườn trường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Sửa chữa hệ thống cửa nhà Đa năng (đã bị mối đánh hỏng) và chống thấm tường, trần nhà Đa năng (đã xuống cấp và hỏng nhiều).

- Sửa chữa hàng rào đã bị hỏng nát hoàn toàn (do đã sử dụng từ ngày mới thành lập trường 2003-2004)

3.2 Các hoạt động trong dịp kỷ niệm và thời gian tổ chức:

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

Từ 01/2017 đến 09/3/2017

Xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất ....

CBGVNV toàn trường

2

Từ 01/2017 đến 09/3/2017

Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết.

CBGVNV toàn trường

3

Từ 16/02/2017 đến 08/03/2017

Dàn dựng chương trình văn nghệ, võ thuật... và tổ chức luyện tập...

CBGVNV và học sinh

4

Từ ngày 24, 22/01/2017 và ngày 01, 02/02/2017

Tổ chức thi đấu các môn điền kinh, nhảy cao, nhảy xa, đẩy gậy, bóng chuyền nam...

Giáo viên và học sinh

5

01/02/2017 đến 12/02/2017

Tổ chức thi đấu bóng đá nữ

Giáo viên và học sinh

6

Từ 01/2017 đến ngày 11, 12/03/2017

Tổ chức tuyên truyền về hoạt động kỷ niệm và gặp gỡ tiếp xúc các thế hệ cựu giáo viên, cựu học sinh trường đã công tác và học tập tại nhà trường

CBGVNV toàn trường

7

Ngày 11, 12/03/2017

Hội trại truyền thống

Đoàn thanh niên

8

Ngày 12/03/2017

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường

CBGVNV, học sinh toàn trường và khách mời

III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban chỉ đạo: gồm Ban chấp hành đảng bộ, Ban giám hiệu, các tổ trưởng tổ chuyên môn và văn phòng, Chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn, Bí thư và các phó bí thư đoàn trường.

Nhiệm vụ: - Xây dựng chủ trương và kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Thành lập các Tiểu ban và chỉ đạo các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ.

2. Các Tiểu ban:

2.1. Tiểu ban Nội dung: Gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu và một số giáo viên thực hiện.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung và chỉ đạo tổ chức kỷ niệm (Hội trại, Văn nghệ, Võ thuật, viết bài, ...). Báo cáo lãnh đạo sở GD&ĐT Thái Nguyên, lãnh đạo huyên Phú Bình.

- Xây dựng chương trình tổ chức các hoạt động ngày 11 và 12/03/2017

- Viết diễn văn kỷ niệm, viết kịch bản dẫn chương trình lễ kỉ niệm.

- Hợp đồng và duyệt các tiết mục chương trình văn nghệ phụ vụ lễ kỉ niệm (nếu phải đi thuê)

2.2. Tiểu ban trang trí, khánh tiết: gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu và các giáo viên có kinh nghiệm và năng lực

+ Nhiệm vụ:

- Làm giấy mời, phù hiệu (Thẻ hoặc hoa) đại biểu, thư cảm ơn.

- Công tác trang trí khánh tiết (Các tuýp chữ, khẩu hiệu 2 bên lễ đài, cổng trường, nhà đa năng; Căng phông bạt, bố trí sắp sếp chỗ ngồi của đại biểu, học sinh, lễ đài, tăng âm loa đài, ánh sáng…)  trong các ngày tổ chức lễ kỷ niệm.

- Kết hợp chặt chẽ với các Tiểu ban để tổ chức các hoạt động của ngày kỷ niệm.

2.3. Tiểu ban tuyên truyền, văn nghệ, thể thao và hội trại: gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, các giáo viên có kinh nghiệm và năng lực.

 Nhiệm vụ:

- Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, xây dựng chương trình phát thanh học đường.

- Chỉ đạo BTV Đoàn trường tổ chức hội trại, các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ và tập luyện màn võ thuật.

- Xây dựng và phụ trách hội trại, an ninh trật tự phục vụ các ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm thành lập trường

- Tổ chức biên soạn kỷ yếu về quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, dàn dựng chương trình văn nghệ phục vụ buổi lễ kỷ niệm và chuẩn bị chương trình văn nghệ hội trại, đốt lửa trại...

2.4. Tiểu ban liên lạc, hậu cần: gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đông chí giáo viên và nhân viên có năng lực.

 Nhiệm vụ:

- Liên lạc và tổ chức gặp mặt các cựu học sinh thành đạt trên mọi lĩnh vực, vận động các cựu HS  hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm

- Liên lạc và mời các thế hệ CBGV-NV và học sinh đã từng công tác và học tập tại trường.

- Mời khách, đại biểu lãnh đạo các cấp

- Công tác hậu cần ngày tổ chức Lễ kỷ niệm.

2.5. Tiểu ban lễ tân: Gồm các đồng chí lãnh đạo và CBGVNV, học sinh trong nhà trường.

Nhiệm vụ:

-  Phân công các bộ phận đón tiếp khách mời khu vực trên đường vào cổng trường, sân trường, đường dẫn vào các vị trí tiếp khách; tiếp nhận quà tặng và trao quà lưu niệm.

-  Phân công phát phù hiệu hoặc hoa, dán hoa cho các đại biểu + hs dự lễ hội

- Đón và hướng dẫn khách mời đến các phòng đón tiếp

- Tiếp nước tại các phòng đón tiếp và ngoài  sân trường trong Lễ kỷ niệm

- Tiễn khách khi Lễ kỷ niệm  kết thúc

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ

1. Kinh phí xây dựng và tu sửa cơ sơ vật chất (có tờ trình riêng).

2. Kinh phí tổ chức các hoạt động của lễ kỷ niệm (Có bản chi tiết kèm theo)

               Phần kinh phí dự toán nêu trên, kính đề nghị Sở GD&ĐT Thái Nguyên, UBND huyên Phú Bình xét, duyệt và kính đề nghị các tổ chức tập thể, cá nhân, các cựu học sinh, các bậc cha mẹ học sinh giúp đỡ  để nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Căn cứ vào kế hoạch, Ban chấp hành đảng bộ chỉ đạo Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thành lập các tiểu ban, xác định rõ nội dung công việc của từng tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Lương Phú (11/03/2002 – 11/03/2017). Kính đề nghị Sở GD&ĐT Thái Nguyên, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Bình, các cơ quan, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các công ty, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các thế hệ cựu giáo viên và học sinh, các bậc cha mẹ học sinh giúp đỡ về vật chất và tinh thần để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.

Nơi nhận:

-Sở GD&ĐT (B/c);

-Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (B/c);

-BCH đảng bộ (chỉ đạo th/h);

- BGH, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và văn phòng (th/h);

- Lưu website, VT!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

 

 

 

Dương Nghĩa Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

(11/3/2002 – 11/3/2017)

 

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

Sáng 11/3/2017

(Từ 7h30 đến 11h30)

- Phát động học sinh toàn trường tổ chức cắm trại tại sân vận động.

- Thực hiện khâu chuẩn bị trang trí, khánh tiết buổi lễ kỷ niệm

- Đón tiếp các thế hệ học sinh

- BTC Hội trại và học sinh toàn trường

- Tiểu ban trang trí, khánh tiết

- Tiểu ban lễ tân

2

Chiều 11/3/2017

(Từ 13h30 đến 17h00)

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh

- Chấm trại

- BTC Hội trại và các đơn vị phối hợp

- BTC Hội trại

3

Tối 11/3/2017 (Từ 19h00 đến 21h00)

- Các hoạt động giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại

- BTC Hội trại + khách mời + các đơn vị mời giao lưu

4

Sáng 12/3/2017 (Từ 7h00 đến 11h30)

Lễ kỷ niệm tổ chức 15 năm thành lập trường

(Tổ chức tại sân trường)

4.1

7h00 ® 8h00

- Đón tiếp đại biểu, khách mời

- BTC + Tiểu ban lễ tân

4.2

8h00 ® 8h30

- Văn nghệ chào mừng

- Đội văn nghệ

4.3

8h30 ® 8h45

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ban tổ chức

4.4

8h45 ® 9h00

- Diễn văn kỷ niệm 15 năm thành lập trường

- Hiệu trưởng

4.5

9h00 ® 9h30

- Phát biểu của lãnh đạo các cấp

4.6

9h30 ® 10h45

- Phát biểu của Cựu giáo viên và học sinh; Tri ân Ban giám hiệu tiền nhiệm

- Cựu Giáo viên và học sinh + BTC

4.7

9h45®10h25

- Đồng diễn Võ thuật và Dân vũ

- Học sinh nhà trường

4.8

10h25 ® 10h30

Phát biểu cảm ơn của BTC và bế mạc buổi lễ

- Lãnh đạo nhà trường

4.9

Từ 10h30

Dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Đa chức năng

- Đại biểu, khách mời, CBGVNV.

Ghi chú: Tổ chức gặp mặt trưởng ban liên lạc các lớp học sinh tại Hội trường vào 8h00 sáng Chủ nhật (26/02/2017). Đề nghị các đồng chí đến dự đông đủ và đúng giờ./.

                                                                                                     BAN TỔ CHỨC

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 132
Tháng 07 : 248
Năm 2022 : 107.992